DECLARATII AVERE

Declaratii 2017


Declaratie de avere Moraru Ion

Declaratie de interese Moraru Ion

Declaratie de avere Oprea Savu

Declaratie de interese Oprea Savu

Declaratie de avere Militaru Doru

Declaratie de interese Militaru Doru

Declaratie de avere Mihalache Nelu

Declaratie de interese Mihalache Nelu

Declaratie de avere Belciug Gratian

Declaratie de interese Belciug Gratian

Declaratie de avere Amza Cornel

Declaratie de interese Amza Cornel

Declaratie de avere Negrila Verginia

Declaratie de interese Negrila Verginia

Declaratie de avere Mogoi Marian

Declaratie de interese Mogoi Marian

Declaratie de avere Marinoiu Constantin

Declaratie de avere Frunza Stelian

Declaratie de interese Frunza Stelian

Declaratie de avere Frunza Cornelia

Declaratie de interese Frunza Cornelia

Declaratie de avere Coanda Ioana

Declaratie de interese Coanda IoanaDeclaratii 2016


Declaratie de avere Moraru Ion

Declaratie de interese Moraru Ion

Declaratie de avere Mogoi Ion

Declaratie de interese Mogoi Ion

Declaratie de avere Oprea Savu

Declaratie de interese Oprea Savu

Declaratie de avere Negrila Verginia

Declaratie de interese Negrila Verginia

Declaratie de avere Militaru Doru

Declaratie de interese Militaru Doru

Declaratie de avere Mihalache Nelu

Declaratie de interese Mihalache Nelu

Declaratie de avere si interese Marinoiu Constantin

Declaratie de interese Marinoiu Constantin

Declaratie de avere Frunza Stelian

Declaratie de interese Frunza Stelian

Declaratie de avere Belciug Gratian

Declaratie de interese Belciug Gratian

Declaratie de avere Amza Cornel

Declaratie de interese Amza CornelDeclaratii 2015


Declaratie de avere Moraru Ion - Primar

Declaratie de interese Moraru Ion - Primar

Declaratie de avere si interese Militaru Ioan - Consilier

Declaratie de avere si interese Fugaru Constantin - Consilier

Declaratie de avere si interese Frunza Stelian - Agent Paza

Declaratie de avere si interese Amza Marian - Consilier

Declaratie de avere si interese Mihalache Nelu

Declaratie de avere si interese Amza Vasile - Consilier

LOCALIZARE
  • primarie@primaria-botosestipaia.ro
    0251.451.943